Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів маршрутами     

«АС Рокитне – Залізничний вокзал», «Рокитне-2 – Залізничний вокзал»

 Загальні положення

1.1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автомобільному маршруті загального користування» (далі Постанова).

1.2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування.

1.3. Організатором перевезень на автобусних маршрутах загального користування є виконком Рокитнянської селищної ради.

1.4. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оприлюднюється в газеті «Вісник Рокитнянщини» та розміщується на офіційному веб-сайті Рокитнянської селищної ради в мережі Інтернет (http://rokytne-gromada.kiev.ua)

1.5. Об’єктом конкурсу є сукупність оборотних рейсів згідно додатку 1 до цих Умов.

1.6. Плата за участь у конкурсі не вноситься.

ІІ. Обов’язкові умови конкурсу

2.1. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

 • мають структуру парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування за пасажиромісткістю, класом, технічними показниками, викладеними в додатку 3 до цього рішення;
 • мають ліцензію на право надання послуг з   перевезень   пасажирів;
 • на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу та відповідають пункту 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»;
 • утримують транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
 • забезпечують контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
 • забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
 • забезпечують проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;
 • забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
 • забезпечують проведення стажування та інструктажу водіїв;
 • забезпечують безпеку дорожнього руху;
 • забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;
 • мають достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень;
 • забезпечують державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування.

Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі автомобільного перевізника, який:

 • подав до участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
 • визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта господарювання;
 • не відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
 • пропонує використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів;
 • не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів;
 • за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету має несплачені штрафні санкції, або водії яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, не оскаржені в судовому порядку (що були накладені не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

На конкурс повинні бути заявлені транспортні засоби, які забезпечують:

 • безпеку людей, які користуються транспортним засобом;
 • відповідальність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, рівню шуму, інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;
 • запобігання пошкодженню доріг та їх облаштування.

Класифікація автобусів категорії М2, М3, яка повинна бути заявлена на конкурс:

 • класу А, які призначені для перевезення призначені для   перевезення   сидячих пасажирів та мають місця для стоячих пасажирів;
 • технічно справні, сертифіковані для міських перевезень;
 • можливість забезпечити перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
 • мати відповідний сертифікат виданий органом з сертифікації дорожніх транспортних засобів, акредитованих у системі УкрСЕПРО та по окремих параметрах відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R, які розроблені та адаптовані до європейських стандартів випуску автомобілів EURO 2,3,4,5 (гальмівні системи, двигуни, освітлення та світлова сигналізація, безпека скла).

 

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років. 

 ІІІ. Додаткові умови конкурсу

3.1. Перевізник повинен виконувати наступні умови з перевезення пасажирів:

 • надавати соціально значущі послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування за визначеними виконавчим комітетом тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства;
 • щомісячно забезпечувати виконання перевезень обсягу рейсів за розкладом та графіком руху автобусу не менше, ніж на 98 відсотків;
 • забезпечують роботу на об’єкті конкурсу, одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • забезпечити підтримання в автобусі протягом робочого дня належного санітарного стану.

 IV.Подання документів на участь у конкурсі

 4.1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації.

4.2. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за встановленою формою такі документи:

 • нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
 • перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «із місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
 • копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
 • копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
 • копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
 • перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
 • анкету відповідно до Додатку 5;
 • копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за останні повні два квартали.
 • 4.3. Документи  для  участі  в  конкурсі  пронумеровуються, прошиваються, підписуються       уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

        Документи для участі в конкурсі подаються  перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).  

       Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі,  відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.

       Конверт (пакет)  з позначкою «№ 2»,  який містить документи з інформацією про  те,  на  який  об'єкт  конкурсу  подає  документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

      У разі  подання  перевізником-претендентом   документів   для участі  в  кількох конкурсах,  що проводяться на одному засіданні, ним  робиться  однакова  відмітка  на  конвертах  №  1  і  2,  які стосуються  одного  і  того  ж конкурсу,  що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному. Усі документи претендент подає в конверті, на якому зазначає свою назву, адресу і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на маршрут …», до організатора.

4.4. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу, і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого терміну, не приймаються.

4.5. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється організатором не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення конкурсу.

V. Одержання бланків документів та прийом документів

Видача документів (заява, анкета) та прийом документів для участі у конкурсі проводиться у робочі дні з 800 до 1700 протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у газеті "Вісник Рокитнянщнини"  від 08.12.2017 про проведення конкурсу до 07.01.2018 включно за адресою: смт Рокитне, вул. Першотравнева, 6, кабінет № 24.

VI. Місце, дата та час проведення конкурсу

Проведення конкурсу відбудеться 18.01.2018 року о 1000 за адресою: смт Рокитне, вул. Першотравнева, 6, Рокитнянська селищна рада, кабінет селищного голови.