ВИПЛАТИ ДІТЯМ АЛІМЕНТІВ ВІД ДЕРЖАВИ
Існують непоодинокові випадки, коли дитина залишається не тільки без уваги матері, батька, а й без матеріального утримання. У зв'язку з цим українське законодавство передбачає можливість виплати таким дітям аліменти від держави. Механізм надання тимчасової державної допомоги визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”.
Державна допомога призначається у разі:
-якщо один з батьків не сплачує аліменти на утримання дитини встановлені рішенням суду та немає майна, на яке в процесі виконавчого провадження може бути звернено стягнення;
- платник аліментів притягається до кримінальної відповідальності (стосовно платника порушено кримінальне провадження) або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним;
- платник аліментів перебуває на строковій військовій службі;
- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.
На відміну від аліментів, державна допомога не призначається і не виплачується дітям у віці від 18 до 23 років, навіть якщо вони продовжують навчання. Тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному забезпеченні.
КУДИ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ?
Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення).
Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови нетримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника.
У разі утворення об'єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ?
Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):
- заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- декларацію про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
- довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
У ЯКІ СТРОКИ ТА НА ЯКИЙ ПЕРІОД ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДОПОМОГА?
Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.
Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.
ЯКИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ?
Фінансова допомога на дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.
Таким чином, максимальна сума грошової допомоги дітям, чиї батьки не платять аліменти, в 2020 році становить:
Для дітей віком до 6 років:
- з 01 січня 2020 року — 889,5 гривень;
- з 01 липня 2020 року — 929,5 гривень;
- з 01 грудня 2020 року — 960,5 гривень.
Для дітей від 6 до 18 років:
-з 01 січня 2020 року — 1 109 гривень;
- з 01 липня 2020 року — 1 159 гривень;
- з 01 грудня 2020 року — 1 197,5 гривень.
ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ДОХІД СІМ'Ї?
Розрахунок сімейного доходу відбувається відповідно до “Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги”.
Визначення фактичного сукупного доходу сім'ї проводиться шляхом підсумовування всіх видів доходу, отриманих сім'єю за півроку до звернення за допомогою. Отриману величину ділять на 6 і на кількість членів сім'ї. При цьому до сукупного доходу сім'ї не включається розмір допомоги, на яку претендує заявник.
Приватним підприємцям на спрощеній системі оподаткування першої групи до сукупного доходу за кожен місяць зараховується два прожиткових мінімуму що діє на відповідний місяць.
Для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої групи, в дохід враховується три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
ФОП-ам, який отримав третю групу оподаткування, до загального доходу враховують чотири прожиткові мінімуми.
ХТО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ СІМ'Ї?
Відповідно до Методики Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги до складу сім'ї враховуються:
- чоловік/дружина;
- рідні, усиновлені та підопічні діти (до 18 років);
- діти-студенти (до 23 років), які не мають власних сімей;
-жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні;
- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками.
До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному забезпеченні. Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:
- встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
- виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;
- досягненню дитиною 18-річного віку;
- виконання в повному обсязі зобов'язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
- влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
- скасування або визнання усиновлення недійсним;
- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
- відмови від стягнення аліментів;
- добровільного виконання рішенням суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти;
- скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
- смерті дитини, які була призначена тимчасова допомога;
- смерті одного з батьків, зобов'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;
- позбавленням в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;
- відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавленням батьківських прав;
- встановлення над дитиною опіки чи піклування;
- сплати аліментів одним з батьків.
Про виникнення зазначених вище обставин одержувач зобов'язаний повідомити у десятиденний строк орган соціального захисту населення.
Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин.
Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину, або встановлено місце проживання (перебування) одного з батьків, у зв'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган соціального захисту населення:
- визначає суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та встановлює строки її повернення (протягом місяця);
- повідомляє одному з батьків про суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та строк її повернення;
- у разі неповернення коштів добровільно в установлені строки вирішує питання про їх стягнення у судовому порядку.
Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.
Покриття витрат, пов'язаних з виплатою тимчасової допомоги, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.